Schippers&VanGucht

Schippers&VanGucht_Fotograaf Wannes Cré_Warnet_2 mensen in konijnenpak en leeuzenpak met rollators

Schippers&VanGucht noemt zichzelf een creatief bureau in plaats van theatergezelschap. “Hoezeer onze basis ook in het theater ligt, in het creatieve proces treden we net zo goed buiten de theatrale kaders.”  

Hun visie berust op het gegeven dat kunst gevoed wordt door de werkelijkheid en dat de werkelijkheid evenzeer gevoed wordt door de kunst. Ze plaatsen hun theatrale installaties, portretten en interventies terug in het landschap, in de straat en op ongewone locaties. Ze stellen de geldende theatrale regels buiten werking. Dit levert grote artistieke flexibiliteit op. Schippers&VanGucht maken theater voor de jeugd, maar vinden zelf dat de voorstellingen aansprekend zijn voor alle leeftijden. Vanuit die kijk maken ze beeldende vertellingen die zich niet beperken tot één doelgroep. 

Subsidieregeling Hedendaagse Kunst

Tags: