Platform ouderen en verhalen

Platform ouderen & verhalen gaat uit van de gedachte dat kunst- en cultuurprojecten bijdragen aan de afname van medicijngebruik bij ouderen. Drie initiatiefnemers die complementair aan elkaar zijn en verschillende domeinen vertegenwoordigen bieden een levendige omgeving waar talentontwikkeling bij ouderen centraal staat.

Het platform ouderen en verhalen is een samenwerking van Vitalis WoonZorg Groep, Literair Productiehuis de Wintertuin en de Literaire Salon. Het platform verbindt middels verschillende projecten kunstenaars en makers met ouderen en verzorgingstehuizen. Enerzijds om de verhalen van ouderen op een bijzondere manier te vertellen en anderzijds om de jonge generatie makers een opdracht en podium te bieden.

Met het Platform wil het samenwerkingsverband een landelijk voorbeeld zijn voor de rol die kunsten spelen in een zorgparticiperende samenleving.

Tags: