Het begint bij de simpele constatering dat een groot deel van de musicalsterren op de Nederlandse podia is en wordt geschoold in Tilburg. De opleidingen Musical en Muziektheater bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten blijken in de afgelopen decennia te zijn uitgegroeid tot een ware kraamkamer van talent die ook internationaal van steeds meer betekenis blijkt te zijn.

In een samenwerking tussen podia, opleidingen en producenten wordt in de komende jaren een nieuw meerdaags landelijk evenement in Tilburg gerealiseerd dat zich richt op het genre musical en muziektheater. Binnen het evenement ligt een focus op de ontwikkeling van talenten, op de musicalproducties in het daaropvolgende seizoen en op de landelijke en internationale ontwikkeling van het genre.

De editie 2018 heeft als belangrijkste doelstelling de lancering van het evenement, het presenteren van een businesscase die van belang blijkt voor de Nederlandse kunstvakopleidingen, voor de producenten en voor het publiek. Om daadwerkelijk vertrouwen en commitment te krijgen is succes nodig, daarbij draait het vooral om de kwaliteit van de artiesten en het programma. En om dat aan te tonen wordt er professioneel verslag gedaan en wordt materiaal verzameld (verslaglegging, publieksanalyses) om de volgende stap in de gewenste ontwikkeling te kunnen maken. Dat alles in het vooruitzicht van de volwaardige editie van de Nederlandse Musical Dagen in 2020