Josua Wechsler

Josua Wechsler onderzoekt op een beeldende manier de verhouding tussen mens en omgeving, het artificiële en het natuurlijke. Zijn doel: een bijdrage leveren voor een duurzame en humane samenleving.

De sculpturen van Josua Wechsler hebben hybride karakters die zich tussen het natuurlijke en het artificiële bewegen. Reizen dicht bij de natuur zijn een belangrijke bron voor zijn werk; met fiets en tent op pad aan de krachten van de natuur uitgezet. Zo is het mogelijk processen van groei en verval te beleven en te bestuderen. Tegelijk groeit het bewustzijn hoe wij als mensen met onze omgeving omgaan.  

In zijn artistieke praktijk speelt hij met de natuurlijke groeiprocessen, beïnvloedt en verandert deze. In samenspel met het eigenwillige materiaal- en kleurgebruik ontstaat een nieuwe beeldtaal die het contrast tussen het natuurlijke en het artificiële zichtbaar maakt.  

Genomineerde Brabant Cultuur Publieksprijs 2018

Tags: