Carte Blanche

Carte Blanche: vier mensen die een theatervoorstelling spelen

Carte Blanche is een kunstenaarscollectief. De kunstenaars die hier werken geven naast het maken van hun eigen voorstellingen ruimte aan ‘lastige’ talenten.

Handicaps en hindernissen zijn geen belemmering maar juist de motor om kunst te maken. Bij Carte Blanche werken lastige talenten samen met zogenaamde ‘normalen’. Om van elkaar te kunnen leren. 

Lastige Talenten
Carte Blanche geeft ruimte aan ‘lastige’ talenten. ‘Lastige’ talenten zijn mensen wier talent lastig is in te bedden in de samenleving. ‘Lastige’ talenten zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch verleden, een autistische stoornis.

Het kunnen uiten van hun verdriet, frustratie en gevoelens van onmacht over deze maatschappelijke buitensluiting is essentieel voor hun welzijn en hun integratie in de samenleving.

Website:

carteblanche.nu

Subsidieregeling Hedendaagse Kunst

Tags: