Brabantse Bond van Muziek verenigingen

Brabantse Bond van Muziekverenigingen - percussionisten, xylofoon, pauk

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen is de provinciale overkoepelende organisatie van (amateur)verenigingen die zich bezighouden met blaasmuziek, majorette & twirl en show, mars en percussie.  

Binnen de Brabantse Bond van Muziekverenigingen functioneren 386 lokale verenigingen (met 855 onderliggende geledingen) die samen met hun bijna 25 000 individuele muzikanten en majorettes zorgen voor een rijk cultureel spectrum binnen de samenleving.

Subsidieregeling Hedendaagse Kunst

Tags: