Theater

Het Tilburgse theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel is een open en veelkleurig theatergezelschap. Het repertoiregezelschap heeft geen regisserend artistiek leider. Ze richten zich op Nederland met een bijzondere aandacht voor Noord-Brabant.

Stichting Bosse Nova is een cultureel, organisatie, productie en adviesbureau. De stichting is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Bosse Nova verleent diensten aan individuele kunstenaars en aan gezelschappen en/of festivals.

KABRA wil een platform zijn voor de verspreiding van (1) kennis, (2) het behartigen van de belangen en (3) het ontwikkelen van bovenlokale activiteiten voor het amateurtheaterveld in Noord-Brabant.

Podium Bloos is een verrassend theater en werkplaats voor makers en bezoekers.