Design

Baltan initieert experimenten op het kruispunt van kunst, design, wetenschap en technologie, en roept nieuwsgierige ideeën en inzichten op door de kloven tussen disciplines te overbruggen.

STRP’s programma is een kritisch optimistisch onderzoek naar positief futurisme en de rol die kunstenaars en technologie daarbij kunnen spelen.

Dutch Design Foundation richt zich op het versterken van de positie, ontwikkeling en het belang van ontwerpers.