Dans

Jelena Kostić maakt theatrale dansvoorstellingen, kritisch en sociaal-maatschappelijke geladen.

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag. DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met choreografen en dansers.

deDansPunt is de koepelorganisatie voor de amateurdans in Brabant. Zij bieden podia aan en maken verbindingen tussen danser en publiek, prof en amateur en vraag en aanbod.