Anthony Fiumara: Stadscomponist Tilburg

Still uit video over Anthony Fiumara

Anthony Fiumara gaat tot en met december 2019 als stadscomponist gecomponeerde muziek zichtbaarder maken in Tilburg. Anthony werkt vanuit het Tilburgse De Link, het muziekpodium dat hem bijstaat in deze bijzondere, nieuwe rol. Wat normaal gesproken in concertzalen en theaters plaatsvindt, wordt nu binnenstebuiten gekeerd en over de stad uitgestrooid.

Zo speelt het carillon van de Heikense kerk iedere maand muziek van de jongste componisten van AMPA, is er muziek te horen op een stadsfestival rondom bijzondere architectuur van Tilburg en spelen studenten van AMPA guerillaconcerten. Ook komt er een bijzonder muzikaal evenement in de LocHal, met een groot aantal musici.

Een stadscomponist kan heel dicht op de huid van een stad werken. Als er iets ontbreekt in de klassieke muziek, dan is het de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de figuur van de componist. Klassieke muziek wordt over het algemeen geassocieerd met overleden componisten; op deze wijze wordt ‘de componist’ een levende, herkenbare persoon in de stad. Dan komen stad en muziek zo dicht mogelijk bij elkaar en dat brengt de muzikale infrastructuur opnieuw tot leven. Er bestaat overigens al een componist des vaderlands, de – overigens ook Tilburgse – Mayke Nas.

Anthony, geboren en getogen in Tilburg, is bij uitstek geschikt om deze rol vorm te geven. Hij is sinds kort docent Compositie aan AMPA, waardoor hij ook een directe verbinding legt tussen de stad en het conservatorium. Hij heeft een heel welluidende en voor een groot publiek toegankelijke muzikale stijl, waarmee contact leggen met het grote publiek makkelijk is. Daarnaast heeft hij de voor componisten belangrijke eigenschap dat hij kan uitleggen wat hij doet én waarom hij dat doet.

 

Dit project kadert in de opdracht ‘Vernieuwing symfonische muziek’: Geert van Boxtel is sinds april 2018 aan het werk als arrangeur in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Zijn opdracht is vorm te geven aan de impuls voor vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening.

Tags: